นางสาวซูรียานี เจ๊ะเล็ง  นางอรพิน วงษ์วิลัย  นายชาญยุทธ ทำมาอ่อง  นางสาวศิริวรรณ ผลโพธิ์  นายสิทธิพันธ์ กลั่นน้ำทิพย์
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างประจำ พี่เลี้ยงปฐมวัย  ลูกจ้างชั่วคราว
 
 นางสาวมรกต ผาสุพรรณ์  นางสาวอุปมา แซ่เอี้ย  นางสุริยา ยศทอง  นายบรรเทิง  เกตุแก้ว  
 ครูธุรการ  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ลูกจ้างชั่วคราว( รปภ.)  
         
         
         
         
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com