ข้อมูลทั่วไป


ชื่อโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ที่ตั้งเลขที่ 141 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทร 02-393-0308 โทรสาร 02-383-8805 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 4 ไร่ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


พ.ศ. 2505 นายเชื่อม นางเชื้อ นัยนานนท์ ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน 3 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียน ต่อมานางชิต กล่อมจิต ซึ่งเป็นบุตรของนายเชื่อม นางเชื้อ ได้บริจาคที่ดินสมทบอีก 1 ไร่ รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 4 ไร่ ได้ทำพิธีมอบให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นผู้รับมอบในการทำพิธี ครั้งนี้ ลูกของนายเชื่อม นางเชื้อ ทั้ง 6 คน ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 60,000 บาท

พ.ศ. 2506 สร้างอาคารหลังแรก แบบ 004 เป็นอาคารไม้ขนาด 8 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ 270,000 บาท สมทบด้วยเงินบริจาคจากลูกของนายเชื่อม นางเชื้อ 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 330,000 บาท

พ.ศ. 2507 วันที่ 18 พฤษภาคม เปิดทำการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.7) หลักสูตร พ.ศ. 2503 สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ” และ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอมร พงษาปาน ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอพระโขนง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2516 ได้โอนเข้าสังกัดโรงเรียนส่วนกลาง กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com