ครูสายชั้นอนุบาล

นางสุรี  ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางเกตมณี  อาจวิชัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 1

 

นางสาวพิภัสสร ขินหนองจอก

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสุรี  ศรีสวัสดิ์

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวกฤตยา  เหมสมัน

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาว ณัฐธิดา  กลิ่นสังข์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com