ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   
 

นางสุคนธ์ทิพย์  กลิ่นหอม

หัวหน้าสายชั้น ป.1

 
 

นางสุคนธ์ทิพย์  กลิ่นหอม

ครูประจำชั้น ป.1/1

นางพิมพ์ชนก  บุญนาน

ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวกอบแก้ว ดียิ่ง

ครูประจำชั้น ป.1/3

 

นายนพรัตน์  มั่งมี

ครูพิเศษ ป.1

นางสาวสุกัญญา  โพธิ์หา

ครูพิเศษ ป.1

 

 

 

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com