ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

นางสงวนศิล  จันทะคุณ

หัวหน้าสายชั้น ป.3

 

 

 

 

 นางสงวนศิล  จันทะคุณ

ครูประจำชั้น ป.3/1

นางผาณิตา  หิรนิล

ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม

ครูประจำชั้น ป.3/3

 

 

 

นางจุฑารัตน์ นามวงศ์

ครูพิเศษ ป.3

นางสาวนัทพร ภูแล่นดี

ครูพิเศษ ป.3

 

 

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com