วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ปีการศึกษา 2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และร่วมถวายความจงรักภักดี
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกู กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมี  นางกัลยา  ช่ำชอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี  และนายณัฐพัชร  ป้อมหิน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี  และลูกเสือ เนตรนารี  กล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด  
ในการนี้ ลูกเสือ เนตรนารี ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เก็บขยะในโรงเรียน และชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียน

 

ภาพและข่าว โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
#pr_bnb # โรงเรียนบ้านหนองบอน #ปชส.สนบ.

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com