วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดีแทนพระองค์ในพิธีทบทวน
คำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  2562  ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ   จัดโดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
โดยมีกองลูกเสือ  เนตรนารี  โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  เป็นตัวแทนสำนักงานลูกเสือจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมพิธีในครั้งนี้  จำนวน 3 กอง  ดังนี้

  1. กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) (เหล่าเสนา)  โดยมี นายเอกพล  อิสระพันธ์  เป็นรองผู้กำกับ
  2. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) (เหล่าเสนา) โดยมี นางสาวยุพรัตน์  พงศ์ศิริเลิศ  เป็นรองผู้กำกับ
  3. กองลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ โดยมี นายณัฐพัชร  ป้อมหิน  เป็นผู้กำกับ และนางสิริพันธ์  ภาษีธรรม เป็นรองผู้กำกับ

 

ภาพและข่าว โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
#pr_bnb # โรงเรียนบ้านหนองบอน #ปชส.สนบ.

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com