ทำเนียบ

   
 

นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
   
 

นางกัลยา ช่ำชอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวนัทพร ภูแล่นดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวภัสสรนันทน์  ทองนอก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวภารวี หริรักษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพัชร ป้อมหิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com