วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) ประกาศมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในการนี้ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ และการลดขยะ พร้อมทั้งเดินรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ภาพและข่าว โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
#pr_bnb # โรงเรียนบ้านหนองบอน #ปชส.สนบ.

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com