วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน
(นัยนานนท์อนุสรณ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนางสงวนศิล จันทคุณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ
วาดภาพระบายสีตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี จัดไปนิเทศเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติสุนทรภู่ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ แนะนำตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี และชมการแสดงของนักเรียนเรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาค

 

ภาพและข่าว โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
#pr_bnb # โรงเรียนบ้านหนองบอน #ปชส.สนบ.

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com