วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
เป็นประธานในการเข้าค่าย  นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเข้าค่าย และเป็นประธานรอบกองไฟครั้งนี้

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com