วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  นางสาวฉันทนา  ภาสกานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) นำตัวแทนคณะครูร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณแม่สุภาพร  ธนกิจจารุ  มารดานายแพทย์ประพฤทธิ์  ธนกิจจารุ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อุบลราชธานี  ณ วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com