วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  สำรอง (Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) โดยมี ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
เป็นประธานในการเข้าค่าย  และนางสาวฉันทนา  ภาสกานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายครั้งนี้

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com