วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนวัดมหาบุศย์  (พิทักษ์ถาวรคุณ) พร้อมคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  โรงเรียนดาราคาม 
และโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  และ ศน.อักษรา  ประสิทธิ์ศิลป์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com