วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมี นายสุวรรณ  ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  และมีกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) และโรงเรียนดาราคามในการนี้ นางสาวฉันทนา  ภาสกานนท์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานท์อนุสรณ์) คุณครูกัลยา  ช่ำชองหัวหน้างานวิชาการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก และศน.อาบทิพย์  คล้ายวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com