วันที่ 23  มกราคม  2561   การประชุมครูโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.พีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน
(นัยนานนท์อนุสรณ์) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com