วันที่  12  มกราคม  2561    โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน
(นัยนานนท์อนุสรณ์) อ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งปีนี้  คำขวัญวันเด็ก คือ “รู้คิด  รู้เท่าทัน  สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พร้อมมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียน “เด็กดีศรีหนองบอน” และมีการเล่นเกมส์  แจกของขวัญวันเด็ก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  และผู้ปกครอง  สนับสนุนของรางวัล
และซุ้มอาหารต่างๆ ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com