วันที่ 8  ธันวาคม 2560   มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย สนับสนุนโดย บมจ. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จัดกิจกรรมหลักสูตร Cha-Ching นักบริหารการเงินรุ่นเยาว์ 
เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านการเงินทั้ง สี่ประการ คือ “การหารายได้ เก็บออม จับจ่าย และแบ่งปัน” โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าวตั้งแต่ยังเล็กและมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงกันในแนวคิดพื้นฐานทั้งสี่ประการให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
โดยมี นางสาวฉันทนา  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)  และคณะครู  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com