ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559

                                               ณ 10 มิ.ย. 59

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 3 ขวบ 16 18 34
1
อนุบาบ 1 31 24 55
2
อนุบาล 2 25 28 53
2
รวมอนุบาล 72 70 142  5
ประถมศึกษาปีที่ 1 38 41 79
3
ประถมศึกษาปีที่ 2 55 38 93
3
ประถมศึกษาปีที่ 3 39 49 88
3
ประถมศึกษาปีที่ 4 46 40 86
3
ประถมศึกษาปีที่ 5 52 39 91
3
ประถมศึกษาปีที่ 6 49 40 89
3
รวมประถม
279 247 526  18
รวม
351 317 668
23

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com